STAMPA

 

 

25 gennaio 2017 - Leggo Roma

 

24 gennaio 2017 - Corriere della Sera Roma 

 

23 gennaio 2017 - Il Tempo

 

23 gennaio 2017 - Agoranews.it

 

20 gennaio 2017 - Latina Editoriale Oggi